Sedewakantyści następcami niewiernego Św. Tomasza

Sedewakantyści następcami niewiernego Św. Tomasza

Zganił Pan Jezus więc Tomasza, a z nim zganił także owych wszystkich, którzy wzorem jego powiadają: Gdybym sam widział, sam się namacalnie przekonał, tobym uwierzył. Jeżeliby wszystkie prawdy wiary naszej były dostępne i dla rozumu pojętne; gdybyśmy o każdym artykule religii sami dowodne, niewątpliwie mieli przekonanie, wtedy wiara nie miałaby żadnej zasługi, ani też prawa do nagrody. Za to na przykład, żeby ktoś, widząc jasne słońce, uznał, że ono świeci, za to, powiadam, nie należałaby się mu żadna zapłata. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, tak mówi sam Chrystus Pan; błogosławieni ci chrześcijanie, którzy słowom Chrystusa ufają. Jego zapewnieniom wiarę dają i choć rozumem nie pojmują, uznają za prawdę to wszystko, co Chrystus Pan uczył. Taka wiara jest przezwyciężeniem pychy własnej, pychy rozumu; taka jest miła Panu Bogu i zasługująca na nagrodę.

Wierzmy, bo wiara, mając obietnicę wielkiej nagrody, dodaje odwagi, ochoty i męstwa do wytrwania w dobrem. Wierzmy, choć niektórych prawd religii naszej nie pojmujemy. Nadejdzie kiedyś czas, a wszystko pojmiemy i zrozumiemy, oglądając Pana Boga twarzą w twarz.

Czytaj dalej Sedewakantyści następcami niewiernego Św. Tomasza

Zmartwychwstanie Pańskie A. D. 2015

Zmartwychwstanie Pańskie A. D. 2015

Scimus Christum Surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.

Przepełnieni radością z chwalebnego Zwycięstwa Króla naszego, Pana Jezusa, podzielajmy radość naszej Matki, Najświętszej Maryi Panny, jak niegdyś podzielaliśmy jej smutek i boleść.

Regina coeli, laetare. Alleluja!

Prośmy Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego o Łaskę, abyśmy za wzorem cudownych przywilejów Uwielbionego Ciała Jezusowego, już od tej chwili przysposabiać się zaczęli do niecierpiętliwości i nieśmiertelności ciała niezłomną wytrwałością w dobrych postanowieniach; do duchowości i przenikliwości przez łatwość i żywość przenikania i pojmowania tajemnic wiary i tajemnic życia duchowego; a wreszcie do promienistości ciała, przez wydawanie z siebie światła dobrych uczynków i budującego przykładu.

Redakcja

[PDF] x. Veit – Narzędzia męki Chrystusowej [Wilno 1842]

[PDF] Narzędzia męki Chrystusowej [Wilno 1842]

Weźcie Zbroję Bożą, ażebyście mogli oprzeć  się W dzień zły,  gdy Chrystus ucierpiał w ciele i wy tąż myślą uzbrójcie się. Jeśli będziemy rozpamiętywać cierpienia Jego, nauczymy się je zgłębiać i wystrzegać się tych narzędzi, które tak wieloraką nędzę przynoszą; a ponieważ Chrystus użył  ich w sprawie odkupu naszego, podają one nam dotąd naukę, jakim sposobem to zbawienie, które Chrystus dla nas pozyskał, znaleźć i wiernie dochować możemy.

Czytaj dalej [PDF] x. Veit – Narzędzia męki Chrystusowej [Wilno 1842]